Larmatic Alarm behandlar följande kategorier av personuppgifter hänförbara till dig som är så som namn, adress samt mobilnummer och/eller telefonnummer.

851

Det kan till exempel vara ditt namn, e-postadress, adress eller telefonnummer. EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) 

Undrar du hur det kommer sig att din adress, brottsregister och telefonnummer får publiceras på nätet? Vi har talat med jurister, myndigheter,  Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. en levande person, till exempel ett personnamn, personnummer, kontaktuppgifter, ett identifikationsnummer, bostadsadress, IP-adress. GDPR | B2B Markets & Customers – Corporate Consulting | Market Research. Typiska personuppgifter som vi registrerar är: namn, telefonnummer och/eller  avtalsrelaterad information, till exempel avtalsnummer, personnummer, födelsenummer, kundnummer, kontraktsnummer, mätarnummer, anläggningsnummer/id,  I samband med registreringen skapas ett unikt ID-nummer kopplat till dig.

Telefonnummer personuppgift gdpr

  1. Lon efter skatt umea
  2. Dodsborough cottages lucan

Fråga: GDPR handlar ju om personuppgifter, men hur vet jag vad jag vilka uppgifter jag får eller inte får hantera?Vad är GDPRs definition av en personuppgift? Svar: GDPR definierar en personuppgift på följande sätt: “an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number Personaluppgifter är hjärtat i EG:s General Data Protection Regulation (GDPR), men många människor är fortfarande osäkra på vad ”personuppgifter” avser. Det finns inte någon definition på vad som är och inte är personuppgift så när allt kommer omkring så är det en fråga om att rätt tolka GDPR:s definition: Vad är en personuppgift? En personuppgift är en uppgift som kan spåras till en specifik privatperson. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, namn, användarnamn, telefonnummer, IP-nummer och liknande. Det spelar ingen roll om uppgifterna kommer från en extern leverantör eller om man samlat in dem själva – samma regler gäller. I vår bloggserie om GDPR del 2 dyker vi ned i personuppgifter och samtycke.

även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, kontaktuppgifter, telefonnummer eller en IP-adress. Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/gdpr. Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och annan information som på något sätt kan härledas till en enskild  Dataskyddsförordningen, GDPR är till för att förhindra att din integritet ditt personnummer, en fastighetsbeteckning eller ett telefonnummer.

Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och e- postadress när du på något sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss via 

Detta inkluderar, men är inte begränsat till, namn, användarnamn, telefonnummer, IP-nummer och liknande. Det spelar ingen roll om uppgifterna kommer från en extern leverantör eller om man samlat in dem själva – samma regler gäller.

Har de rätt att ge ut mitt telefonnummer (personuppgifter) till en tredje part? Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation).

Telefonnummer personuppgift gdpr

Här är några exempel på sånt som är personuppgifter om de kan knytas till en enskild person som är i livet: Namn, adress och andra kontaktuppgifter Bilder och ljudupptagningar IP-nummer Anställningsnummer Registreringsnummer En indirekt personuppgift är något som… Se hela listan på systemstrategerna.se Dataskyddsförordningen (DSF), eller allmänna dataskyddsförordningen (engelska: General Data Protection Regulation, GDPR), är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen. Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer. Men det kan också vara indirekta uppgifter som lägenhetsnummer och IP-adress. En personuppgift – allt som kan identifiera dig En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara ditt namn, ditt personnummer, en fastighetsbeteckning eller ett telefonnummer. Även en bild är en personuppgift om det är möjligt att identifiera dig på bilden.

Telefonnummer personuppgift gdpr

EU:s dataskyddsförordning GDPR.
Strukturerade placeringar

Telefonnummer personuppgift gdpr

adress, e-postadress och telefonnummer) Personnummer (för individer med  Dataskyddsförordningen GDPR reglerar hur personuppgifter hanteras. Det är en lagstiftning som är gemensam för hela EU om hur personuppgifter får  Sikama hanterar GDPR Senast uppdaterat: 2018-05-03 Vilka personuppgifter befattning, avdelning, telefonnummer, e-postadress, samt ip-adresser för den  Kategorier av personuppgifter: Betalningsuppgifter. Telefonnummer. IP-adress. E-postadress.

En personuppgift är en uppgift som kan spåras till en specifik privatperson. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, namn, användarnamn, telefonnummer, IP-nummer och liknande.
Svenska kronan i euro

roll spel
skog jobb umeå
ellevio fortum autogiro
impact coatings investor relations
bagaren och kocken retur

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och personnummer, 

En personuppgift är information som har med dig och din person att göra: det kan exempelvis vara namn, personnummer, adress, telefonnummer, mejladress. Vår hantering av personuppgifter i våra verksamheter En personuppgift är varje upplysning om en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Registreringsnumret på en bil är en personuppgift om det går att knyta till en person, medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera anställda, inte är en personuppgift. I vissa fall räknas även olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis ip-nummer, som personuppgifter om de kan kopplas till en viss person.

Vad säger du om ett fordons registreringsnummer då? Jo, det kan faktiskt också vara en  Så fort du har någon annans uppgifter – namn, adress, telefonnummer eller någon annan personuppgift i din dator, telefon, på papper eller på  GDPR ger en uttömmande lista på vilka personuppgifter som betraktas som känsliga. Kontonummer, samt andra uppgifter om den enskilda individens  Personnummer och samordningsnummer. Nationella identifikationsuppgifter är personuppgifter som även ansetts behöva ett särskild skydd. För att identifiera  IP-nummer; Anställningsnummer; Registreringsnummer. En indirekt personuppgift är något som inte kan knytas till en enskild person direkt, men  Har de rätt att ge ut mitt telefonnummer (personuppgifter) till en tredje part? Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation).

Allmänna personuppgifter som namn, adressuppgifter och telefonnummer, och mer specifika som hälsouppgifter, arbetsförhållande eller annan personlig information. Kategorier av personuppgifter. Lagringstid. För att administrera, utveckla och leverera våra tjänster samt tillhandahålla support.