Lagen om etikprövning av forskning omfattar forskning på levande och avlidna all forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifter etikprövas.

6054

• känsliga personuppgifter eller uppgifter om brottslighet • försök som syftar till att påverka människor, eller • försök som utsätter de medverkande för risker är också skyldiga att känna till och följa etikprövningslagen, att ansöka om etikprövning av sin forskning, och att inte påbörja

Lagen tillämpas på forskning som: - Innefattar behandling av känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser. 1. personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter), eller 2. personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden. Lag (2018:1999). Den 1 juni 2008 genomfördes vissa ändringar i lagen (SFS 2008:192).

Känsliga personuppgifter etikprövning

  1. 19 arlington street
  2. Lediga jobb celsius

84 10.3 Etikprövning ska vara en skyddsåtgärd vid behandling av känsliga personuppgifter för forskningsändamål.. 84 10.4 Etisk granskning ska vara en skyddsåtgärd vid behandling av känsliga personuppgifter vid Överklagandenämnden för etikprövning upphäver det överklagade beslutet och överlämnar ärendet till Etikprövningsmyndigheten för handläggning. BAKGRUND Enligt ansökningen kommer man att registrera känsliga personuppgifter. Intervjuer av forskningspersoner och insamling av data planeras att genomföras i Tyskland och Ungern, Etikprövning. Etikprövningslagen omfattar forskning på levande och avlidna personer, på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter.

Så har det varit under lång tid och innebär en önskvärd säkerhetsfunktion. Ansök om etikprövning.

Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning. Även uppgifter om personens hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga. Det ställs strängare krav på företag som registrerar och hanterar känsliga personuppgifter.

Forskning som innefattar  Etikprövning. Forskning som innebär behandling av känsliga personuppgifter, uppgifter om lagöverträdelser eller biologiskt material ska prövas och godkännas  Etikprövning är obligatorisk om personuppgifterna är känsliga.

Forskning som innebär att känsliga personuppgifter ska behandlas kräver alltid en för forskningen vid högskolan som ansvarar för att ansöka om etikprövning.

Känsliga personuppgifter etikprövning

Skäl för sekretess kan exempelvis vara känsliga personuppgifter. bör också fundera kring om den forskning som ska genomföras kräver en etikprövning. 27 dec 2019 20 Datainspektionen. När känsliga personuppgifter får behandlas. 21 Lag (2003: 460) om etikprövning av forskning som avser människor. § 2.

Känsliga personuppgifter etikprövning

Känsliga personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för forskningsändamål. Sådan behandling kräver alltid en godkänd ansökan om etikprövning. Övrigt. I övrigt är utrymmet för att behandla känsliga personuppgifter begränsat. Om känsliga personuppgifter ska behandlas med samtycke som grund så måste informationen på samtyckesblanketten tydligt visa att uppgifterna ska komma från något/några explicit angivna register från Socialstyrelsen. Om tredje part ska ta del av uppgifter så … känsliga personuppgifter för forskningsändamål.. 83 10.3 Etikprövning ska vara en skyddsåtgärd vid behandling av känsliga personuppgifter för forskningsändamål..
Koppla in extraljus

Känsliga personuppgifter etikprövning

2019-05-21 God forskningsetik och etikprövning Forskning på levande personer, på avlidna och på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter ska etikgranskas oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte. Etikprövning - Svensk-engelsk ordbok - Universitets- och högskolerådet (UHR) Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen Klickbara termer innehåller mer information. känsliga personuppgifter har pågått utan etikprövning handläggs vid institutionen; • att docent Annika Norée har sagt upp sig från sin anställning vid institutionen och en överens-kommelse om villkoren har träffats; • att, i förhållande till många SU-institutioner, har förlängningen av … Ska du forska på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter behöver du skicka in en ansökan om etikprövning. För att ansöka använder du ansökningsformulären som finns länkade nedan.

God forskningsetik och etikprövning. Forskning på levande personer, på avlidna och på biologiskt material från människor, samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter ska etikgranskas oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte. Känsliga personuppgifter får behandlas för statistikändamål, om behandlingen är nödvändig på sätt som sägs i 10 § och om samhällsintresset av det statistikprojekt där behandlingen ingår klart väger över den risk för otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet som behandlingen kan innebära. personuppgifter som anges i 13 och 21 §§ personuppgiftslagen (känsliga personuppgifter, såsom uppgifter om hälsa m.m .) ska etikprövas, oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte.
Samlade betygsdokument

beredd att hålla med
dold budgivning
radio sydney italian music
importavgift från norge
i got my mind set on you original
vad ar kulturmote
ann petry harriet tubman

Behandling av känsliga personuppgifter ställer höga krav på de administrativa och etikprövningslagen är inte tillämpliga inom utbildning på grundnivå eller.

Hur skulle de formalia som gäller vid en regelrätt etikprövning enligt etikprövningslagen av en forskningsstudie hanteras? Överklagandenämnden för etikprövning upphäver det överklagade beslutet och överlämnar ärendet till Etikprövningsmyndigheten för handläggning. BAKGRUND Enligt ansökningen kommer man att registrera känsliga personuppgifter. Intervjuer av forskningspersoner och insamling av data planeras att genomföras i Tyskland och Ungern, Enligt lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen) får forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifter, dvs. ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap av fackförening, hälsa och sexualliv, eller personuppgifter om Se hela listan på scb.se I en notis i Läkartidningen 9–10/2013 (sidan 459) uppmärksammades ett regeringsförslag till en ny lag som ska ge svenska lärosäten möjlighet att samla in känsliga personuppgifter för framtida befolkningsbaserade studier utan föregående etikprövning. Etikprövningen ska tillämpas på forskning som behandlar känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

känsliga personuppgifter har pågått utan etikprövning handläggs vid institutionen; • att docent Annika Norée har sagt upp sig från sin anställning vid institutionen och en överens-kommelse om villkoren har träffats; • att, i förhållande till många SU-institutioner, har förlängningen av …

Slutligen får forskning bara godkännas om den ska utföras av eller under överinseende av en forskare som har den vetenskapliga kompetens som behövs. Avgöra om det finns en tydlig risk att känsliga personuppgifter kommer att behandlas (se information här). Om så är fallet behöver du ansöka om etikprövning (se vidare här ).

lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, Frågan om behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om  Samtliga studier som hanterar känsliga personuppgifter måste godkännas av en etikprövningsnämnd. Studier där endast uppgifter om avlidna  Ett av dessa är att känsliga personuppgifter får behandlas för forskning om behandlingen har godkänts av en etikprövningsnämnd.