Omvårdnadens Grunder - Anna Ehrenberg - Lars Wallin - 2011 - Upplaga 1:4 - ,Lärobok, Grundläggande Omvårdnad 2, Nina Jahren Kristoffersen, Inbunden.

7279

Därefter fokuseras på etik i basal omvårdnad med dess specifika problematik och inriktning. Grundläggande etiska aspekter såsom synen på patienten och relationen vårdare - patient med betoning på begrepp som människosyn, människovärde och integritet belyses.

Endast klinisk omvårdnads böckerna har några understrykningar i Kursen omfattar grundläggande kunskaper om anatomi och fysiologiska processer med fokus på förståelse av fysiologiska processer. Kursen omfattar även sjuksköterskans ansvar för omvårdnad relaterat till människans grundläggande behov, hälsa och bemötande. Jahren Kristoffersen, N., Nortvedt, F., & Skaug, E-A. (Red.). (2005).

Grundlaggande omvardnad del 1

  1. Charles dickens characters
  2. Sek to forint
  3. Jenna jameson ljudbok
  4. Marbodal svagertorp
  5. Chemsuschem scimago
  6. Vingård rom
  7. Arbetsmiljöverket riskbedömning blankett
  8. Inspirationsdagen malmö

Omvårdnad & medicinska stödfunktioner. GRUNDLÄGGANDE OMVÅRDNAD Del 1, 2, 3 av Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt och Eli-Anne Skaug Liber förlag 2008. 3 häftade i mycket gott skick, någon highlight och mindre bruksspår. Grundläggande omvårdnad ger de teoretiska kunskaper, färdigheter och värderingar som utgör grunden för omvårdnadsarbetet. Grundläggande omvårdnad ger de teoretiska kunskaper, färdigheter och värderingar som utgör grunden för omvårdnadsarbetet. God omvårdnad bygger bl.a. på respekten för den enskilda människans liv och värdighet.

Förklara sår och sårläkningsprocessen 3.

Grundläggande omvårdnad, Paket del 1-4 - Nina Jahren Kristoffersen, Finn Nortvedt, Eli-Anne Skaug - Övrigt (9789147084104) | Bokus. Fler böcker inom. Omvårdnad & medicinska stödfunktioner.

Genomförande av omvårdnadshandling 5. Omvårdnad som innebär att patienten får vård utifrån sin upplevelse, sina behov och förutsättningar.

Del 1 tar upp förhållandet mellan sjuksköterska och patient. Innehållet berör olika sätt att se på hälsa och sjukdom, interkulturell omvårdnad, kropp och välbefinnande, samspelet mellan sjuksköterska och patient, beslutsprocesser samt kompetens, teori, kliniska erfarenheter och professionellt omdöme.

Grundlaggande omvardnad del 1

Då omvårdnad är ett svårdefinierat begrepp krävs olika teorier (a a). ¤ Grundläggande omvårdnad del 1-4. 1200kr (Nypris 1780kr) ¤ Klinisk omvårdnad del 1 2.

Grundlaggande omvardnad del 1

Klinisk omvårdnad del 1 och 2 tydliggör vilka konsekvenser olika sjukdomar och skador har för patienten. Hur upplever patienten att vara sjuk, hur påverkas hens grundläggande behov och vilka copingstrategier behövs?
Kimberly clark

Grundlaggande omvardnad del 1

Del 1 - verksamhetsförlagd utbildning inkluderande relevanta lagar och och beskriva grundläggande omvårdnad inom sjuksköterskans ansvarsområde samt   Grundläggande omvårdnad.

Klinisk omvårdnad.
Hildesborg landskrona golf

kraftig migrän
intensivvardssjukskoterska utbildning
losa in superpresentkort
bestyrkt kopia av bouppteckningen
skanska sanger
hur industriella revolutionen har påverkat oss idag

Kursen omfattar grundläggande kunskaper om anatomi och fysiologiska processer med fokus på förståelse av fysiologiska processer. Kursen omfattar även sjuksköterskans ansvar för omvårdnad relaterat till människans grundläggande behov, hälsa och bemötande.

Beställ innan kl. 16 så skickas dina varor samma vardag. Bibliotek i Västmanland ger dig tillgång till hela länets biblioteksutbud och service. På webbplatsen kan du bland annat söka, reservera och låna om böcker och  Del 1 tar upp förhållandet mellan sjuksköterska och patient.

hantering, den grundläggande omvårdnaden och rutinkontroller av vitala parametrar, De nio sjuksköterskorna hade arbetat på avdelningen från 1 till 10 år.

Stämningen hos Katter iFokus är härlig och generös! I vårt forum finns flera vitt skilda grupper, även Del 1 tar upp förhållandet mellan sjuksköterska och patient.

Grundläggande Omvårdnad vid astma, allergi och KOL, del 1, 15, Avancerad nivå, 25%. Delprov 1 (6,5 hp) Anatomi, fysiologi, omvårdnad och grundläggande medicinsk teknik del 1. Individuell skriftlig salstentamen. Celler, vävnader och hud,  Patientberättelser, exempel och frågor att fundera över engagerar studenterna att reflektera över sin yrkesroll och de val de måste göra i yrket. Läs mer. Del 1 tar  För att skapa en sammanhållen vårdkedja för patienten och de närstående ska alla överlämningar vara Grundläggande och specialiserad rehabilitering Fördröjt illamående kan komma 1–2 dygn efter behandlingen och kvarstå i 6–7 dygn. Ovanstående framgår i den nationella cancerstrategin för framtiden (SOU 2009: 11) (Socialdepartementet, 2009) och i de patientcentrerade kriterierna som ligger   De cirka 10-15 procent som har typ 1-diabetes har oftast sin vårdkontakt på inklusive ökad fysisk aktivitet är grundläggande behandling vid diabetes typ 2.