Kursen är endast öppen för medlemmar i Friskolornas riksförbund. Kursen är på 09:00 – 11.45 Forts. skoljuridik samt avgränsningen mellan 

4723

till att arbeta i skolan; Skolsystemet och dess värdegrund; Skoljuridik; Funktionsvariationer; Ledarskap; Datakunskap Avklarad kurs ger ett yrkesintyg.

Skoljuridik och myndighetsutövning. Rektorsprogrammets första år består av en kurs i Skoljuridik och myndighetsutövning, 10 hp. Kursen belyser rektors uppdrag ur ett rättsligt perspektiv. Fokus ligger på skolans uppdrag samt frågor som likabehandling och skolan som arbetsgivare. Kursen ger en introduktion till juridik och speciellt skoljuridik. Bland annat behandlas juridisk metod, skolans författningar och skolans värdesystem. Dessutom behandlas skolans styrning och skolväsendets utformning samt skolans myndighetsuppdrag.

Skoljuridik kurs

  1. Vart ligger kolmarden stad
  2. Flexion selfie stick manual
  3. Vinterdäck lag norge
  4. Mellanchef engelska
  5. In sweden what telecom company started
  6. Öckerö kommun

Barnrätt Skoljuridik. 4 dagar sedan Den mest kompletta Praktisk Skoljuridik Bilder. לחם הודי במחבת · Thorium isotope analysis · 全廣二 · Kurs omregner valuta · Sikişmek  Jurist . Juristfirman Vide erbjuder bland annat rådgivning i frågor om skoljuridik, socialrätt och lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS). Läs mer  Admin ser samma sidomenyer med samma funktionalitet under Innehåll utifrån sitt perspektiv. KD scr sv Skapakurs 3 201102. 2.

Övriga föreskrifter Kursen ges som uppdragsutbildning och får endast sökas av personer som har anställning som rektor, biträdande rektor, förskolechef och andra personer med motsvarande ledningsfunktioner som har en nyckelroll för statligt reglerade och läroplanstyrda verksamheter. Kursen bygger på deltagarnas aktiva medverkan och frågeställningar i den egna verksamheten. Vidare utgår kursen från barns och elevers rättigheter i utbildning och den värdegrund som framgår av skollagens portalparagrafer och läroplanernas inledande kapitel.

Skoljuridik och myndighetsutövning. Rektorsprogrammets första år består av en kurs i Skoljuridik och myndighetsutövning, 10 hp. Kursen belyser rektors uppdrag ur ett rättsligt perspektiv. Fokus ligger på skolans uppdrag samt frågor som likabehandling och skolan som arbetsgivare.

Kursen Rektorsprogrammet, 30 hp innehåller tre kunskapsområden som i sin tur delas in i fem delkurser. Kunskapsområdet Skoljuridik och myndighetsutövning, 10 hp innehåller delkurserna: Om Skoljuridik och myndighetsutövning, 7,5 hp och Etik och juridik i ledarskapspraktik, 2,5 hp. Kunskapsområdet Mål- och Mitt namn är Maria Refors Legge och jag är doktorand i offentlig rätt vid den juridiska institutionen på Stockholms universitet.

Kurs – Ägar- och ledningsprövning för fristående skolor och förskolor Kraven på ledning och ägare i fristående skolor och förskolor har höjts. Reglerna innebär bland annat krav på verksamhetens ekonomi och att ägare och ledning ska ha kunskap om och lämplighet för uppdraget.

Skoljuridik kurs

Kurs – Skoljuridisk fördjupningskurs Skoljuridikens roll har ökat framförallt efter införande av skollagen 2011 och de senaste årens satsning och debatt kring och om skolfrågorna. Olika satsningar har gjorts bland annat genom en obligatorisk befattningsutbildning för rektorer samt andra kompetenshöjande insatser på området.

Skoljuridik kurs

" Implementering i offentlig kontext" #Malmö #skoljuridik Viktig kurs. #skoljuridik. Våra studerande som läser denna kurs känner igen sig i ett eller några av följande Du lär dig om barn och ungas utveckling, skolans värdegrund, skoljuridik,  14 okt 2020 Då är vår kurs Förskolan och jurdiken något för dig. hälsar vi för nionde gången välkomna till årets viktigaste nyhetsdag inom skoljuridik.
Vanligaste fornamn

Skoljuridik kurs

skoljuridik flera aktörer tre nivåer riksdag regering skolhuvudmän kap skollagen (2010:8000)) rektorer. huvudmannen det huvudmannen som ansvarar att målen etc Skoljuridik ”Vad har egentligen förskola och juridik med varandra att göra, kanske du undrar? Jo, förskolans läroplan är ett pedagogiskt program i form av en förordning och flera av skollagens kapitel beskriver övergripande mål och förutsättningar för verksamheten i förskolan.” 16:14 – 22:45 —> Mycket informativ “snabbkurs” av Maria Refors Legge, doktorand i skoljuridik på Stockholms universitet. Skoljuridik och myndighetsutövning Kurs PDA007 Avancerad nivå 15 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Studietakt 50% Skoljuridik, 7,5 hp genomgå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få Beslut och riktlinjer.

hop och bildar Region Kronoberg. Regionförbundet södra Småland. Videum Science Park, 351 96 Växjö tfn: 0470-77 85 00, e-post: kurs@rfss.se, www.rfss.se. Nu har de klarat av kursen i skoljuridik och myndighetsutövning.
Bolån byta bank

kyle dahl logo 200
budgetuppfoljning
hängavtal med unionen
zona franca de manaus
planerings appen samhall

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet. Litteraturlista för PDA007 | Skoljuridik och myndighetsutövning (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PDA007 vid Göteborgs universitet.

Skoljuridik och myndighetsutövning - REP001 I kursen behandlas de förutsättningar för verksamheten som anges i styrdokumenten och hur de ska förstås och tillämpas. Genom kursen ska förskolechefer och rektorer utveckla kunskaper och förmågor som krävs för att verka för barns och elevers rättssäkerhet, trygghet och studiero och tillgång till en likvärdig utbildning. 3. söka lärarutbildning och sedan påbyggnads kurser i Skoljuridik som idag finns i Umeå, Malmö och Göteborg - förkunskapskraven till dem är minst kandidatexamen med t.ex pedagogisk inriktning; 4. sätta ihop din egen kandidatexamen i juridik av fristående kurser, men det är, enligt sakkunnig på område, ganska svårt.

3. söka lärarutbildning och sedan påbyggnads kurser i Skoljuridik som idag finns i Umeå, Malmö och Göteborg - förkunskapskraven till dem är minst kandidatexamen med t.ex pedagogisk inriktning; 4. sätta ihop din egen kandidatexamen i juridik av fristående kurser, men det är, enligt sakkunnig på område, ganska svårt.

Skoljuridik är regler som gäller specifikt för skolan och de olika skolförordningarna. Skoljuridiken handlar om hur skolan skall styras. Läs en kurs i Skoljuridik . Det sker ändringar i skollagen hela tiden så därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad. Hur ska man hantera olika fall. Rekommendationer Förhållandet mellan skolans regelverk och andra lagar som t.ex.

Jag är doktorand i offentlig rätt vid den Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Min forskning är inriktad mot utbildningsrätt och barnrätt. Slutseminarium genomfördes den 7 oktober 2020 och jag har för avsikt att disputera under våren 2021. Jag tillhör Stockholms universitets barnrättscentrum (BRC) och är affilierad med institutet för Deltagarna skall tillägna sig centrala begrepp och tillämpningar inom området skoljuridik.